Урбанистички план

Почетна » Урбанистички план

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Врста документа Назив документа Преузимање Службени лист Напомена
2022 Урбанистички план
06–1142/2022-1 План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
2018 Урбанистички план
35-20/2018-16 ПДР – Стари мост

Општинска управа

2017 Урбанистички план
Урбанистички план фекалне канализације у Сакару

Општина Мали Зворник

2007 Урбанистички план
06-950/2007 План детаљне регулације резервоара “Виле” у Малом Зворнику

Скупштина општине

2017 Урбанистички план
Измена и допуна просторног плана општине Мали Зворник (ИД ПП-1)

Скупштина општине

2017 Урбанистички план
Урбанистички пројекат за изградњу, објекта топлане са пратећим садржајима и услови за прикључење објекта топлане на инфраструктурне мреже и објекте у Малом Зворнику

Општина Мали Зворник

2009 Урбанистички план
План детаљне регулације “Православно гробље“ у Малом Зворнику

Скупштина општине

Службени лист Општине Мали Зворник бр. 2/09
2009 Урбанистички план
План детаљне регулације “Железничко насеље“ у Малом Зворнику

Скупштина општине

Службени лист Општине Мали Зворник бр. 2/09)
2009 Урбанистички план
35-18/09 План детаљне регулације “МЗ Доње Насеље“, блок уз Улицу Вука Караџића у Малом Зворнику

Скупштина општине

Службени лист Општине Мали Зворник бр. 5/09
2013 Урбанистички план
35-12/2013 План детаљне регулације постројење за пречишћавање отпадних вода “Нови мост“ у Малом Зворнику

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 1/13
2005 Урбанистички план
06-260/2005 План општег уређења са елементима детаљне регулације експлоатације кречњака лежишта “Бучевски поток“ Мали Зворник

Општина Мали Зворник

Службени лист општине Мали Зворник бр. 3/05
2011 Урбанистички план
План детаљне регулације мини хидроелектране Божиковац у Доњој Трешњици, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 2/11
2009 Урбанистички план
35-20/2009 План детаљне регулације обалоутврде на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 6/09
2016 Урбанистички план
35-6/2016 План детаљне регулације за површински коп гранодиорита “Равнаја” код Радаља у општини Мали Зворник

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 1/16
2013 Урбанистички план
35-53/2013 План детаљне регулације “Игралиште Сакар” општине Мали Зворник

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 6/13
2014 Урбанистички план
35-4/2014 План детаљне регулације минихидроелектране на рекама Равнаја и Црни Радаљ “Рогуља“ у К.О. Радаљ, насељено место Радаљ, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 2/14
2013 Урбанистички план
35-29/2013 Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару ЈКП Дрина Мали Зворник

Скупштина општине

2014 Урбанистички план
35-3/2014 План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река “Роповић“ у К.О.Велика Река насељено место Велика Река, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 2/14
2012 Урбанистички план
Просторни план Општине Мали Зворник

Скупштина општине

Службени лист општине Мали Зворник бр. 8/12
2006 Урбанистички план
План општег уређења са елементима детаљне регулације каменолома “Чот“ у Доњој Трешњици, општина Мали Зворник

Општина Мали Зворник

Службени лист општине Мали Зворник бр. 1/11
Година 2022
Број документа 06–1142/2022-1
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Година 2018
Број документа 35-20/2018-16
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа ПДР – Стари мост
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2017
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Урбанистички план фекалне канализације у Сакару
Орган

Општина Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2007
Број документа 06-950/2007
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације резервоара “Виле” у Малом Зворнику
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2017
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Измена и допуна просторног плана општине Мали Зворник (ИД ПП-1)
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2017
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Урбанистички пројекат за изградњу, објекта топлане са пратећим садржајима и услови за прикључење објекта топлане на инфраструктурне мреже и објекте у Малом Зворнику
Орган

Општина Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2009
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације “Православно гробље“ у Малом Зворнику
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист Општине Мали Зворник бр. 2/09
Напомена
Година 2009
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације “Железничко насеље“ у Малом Зворнику
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист Општине Мали Зворник бр. 2/09)
Напомена
Година 2009
Број документа 35-18/09
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације “МЗ Доње Насеље“, блок уз Улицу Вука Караџића у Малом Зворнику
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист Општине Мали Зворник бр. 5/09
Напомена
Година 2013
Број документа 35-12/2013
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације постројење за пречишћавање отпадних вода “Нови мост“ у Малом Зворнику
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 1/13
Напомена
Година 2005
Број документа 06-260/2005
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План општег уређења са елементима детаљне регулације експлоатације кречњака лежишта “Бучевски поток“ Мали Зворник
Орган

Општина Мали Зворник

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 3/05
Напомена
Година 2011
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације мини хидроелектране Божиковац у Доњој Трешњици, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 2/11
Напомена
Година 2009
Број документа 35-20/2009
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације обалоутврде на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 6/09
Напомена
Година 2016
Број документа 35-6/2016
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за површински коп гранодиорита “Равнаја” код Радаља у општини Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 1/16
Напомена
Година 2013
Број документа 35-53/2013
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације “Игралиште Сакар” општине Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 6/13
Напомена
Година 2014
Број документа 35-4/2014
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације минихидроелектране на рекама Равнаја и Црни Радаљ “Рогуља“ у К.О. Радаљ, насељено место Радаљ, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 2/14
Напомена
Година 2013
Број документа 35-29/2013
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару ЈКП Дрина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2014
Број документа 35-3/2014
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река “Роповић“ у К.О.Велика Река насељено место Велика Река, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 2/14
Напомена
Година 2012
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Просторни план Општине Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 8/12
Напомена
Година 2006
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План општег уређења са елементима детаљне регулације каменолома “Чот“ у Доњој Трешњици, општина Мали Зворник
Орган

Општина Мали Зворник

Преузимање
Службени лист Службени лист општине Мали Зворник бр. 1/11
Напомена
Go to Top