Позовите нас

+381 (0)15 7-195-188

Пошаљите нам мејл

opstinamalizvornik@gmail.com

Посетите нас

Општинска управа
општине Мали Зворник

Краља Петра I 38,
15318 Мали Зворник

Радно време

Понедељак – петак

07:00 – 15:00

Контакт телефони Општинске управе:

 • Централа – 015/7 – 195 – 188

 • Начелник Општинске управе – 015/7 – 195 – 188 локал 115

 • Општинско правобранилаштво – 015/7 – 195 – 188 локал 130

 • Интерни ревизор – 015/7 – 195 – 198

 • Буџетски инспектор – 015/472-861

 • Кабинет председника општине – 015/7 – 195 – 188 локал 131

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру
 • Руководилац одељења – 015/7 – 195 – 188 локал 124

 • Јавне набавке – 015/7 – 195 – 188 локал 127

 • Комунална инспекција – 015/7 – 195 – 194

 • Грађевинска инспекција – 015/7 – 195 – 188 локал 124

 • Саобраћајна инспекција – 015/7 – 195 – 188 локал 124

 • Просветна инспекција – 015/7 – 195 – 194

 • Урбанизам и обједињена процедура – 015/7 – 195 – 188 локал 128

 • Имовинско-правни послови – 015/7 – 195 – 198

 • Послови у области рударства и геологије – 015/7 – 195 – 193

 • Послови планирања одбране – 015/7 – 195 – 194

 • Служба за односе за јавношћу – 015/7 – 195 – 188 локал 115

 • Служба за стручне послове органа општине – 015/7 – 195 – 188 локал 121

 • Послови пољопривреде, шумарства и водопривреде – 015/7 – 195 – 193

 • Категоризација туристичких објеката – 015/7 – 195 – 193

 • Стамбене заједнице – 015/7 – 195 – 193

Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности
 • Руководилац одељења –  015/7 – 195 – 188 локал 105

 • Послови писарнице и овере докумената – 015/7 – 195 – 188

 • Служба буџета – 015/472-861

 • Матична служба – 015/472 – 862

 • Бирачки списак – 015/7 – 195 – 196

 • Социјална и дечија заштита – 015/472 – 035

 • Борачко-инвалидска заштита – 015/472 – 035

 • Радни односи и управљање људским ресурсима – 015/7 – 195 – 188 локал 110

 • Приватно предузетништво – 015/7 – 195 – 193

 • Породиљска права – 015/7 – 195 – 193

 • Енергетски заштићени купци – 015/7 – 195 – 193

 • Служба за информационе технологије – 015/7-195-195

 • Служба за одржавање зграде – 015/7 – 195 – 188 локал 100

Одељење за локалну пореску администрацију
 • Руководилац одељења – 015/472-350

 • Порески инспектор, контрола и наплата пореског дуга – 015/7 – 195 – 188 локал 125

 • Пореске пријаве, уверења и наплата – 015/7 – 195 – 188 локал 126

Пошаљите нам поруку