Акти општинске управе

Почетна » Акти општинске управе

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Врста документа Назив документа Преузимање Службени лист Напомена
2022 Урбанистички план
06–1142/2022-1 План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
2022 Пословник
117-1/2022 Пословник о раду Жалбене комисије

Жалбена комисија

2022 Решење
06-798/2022 Решење о образовању Жалбене комисије општине Мали Зворник и именовању председника и чланова комисије

Општинско веће

2022 Решења
06-797/2022 Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене комисије општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
957/21 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник

Предшколска установа "Црвенкапа"

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
02/1295 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

2021 Правилник
Упутство
сл- Упутство за проверу запослених за које се сумња да су под утицајем алкохола или других средстава зависности

Општинско веће

2021 Правилник
110-05/2021 Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у општинској управи општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
110-04/2021 Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Решење
06-1243/2021 Решење о изменама и допунама решења о образовању жалбене комисије општинске управе општине Мали Зворник и именовању председника и чланове комисије

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
599/21 Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник

Предшколска установа "Црвенкапа"

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
13/2021 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (усклађено са каталогом радних места у туризму)

Туристичка организација општине Мали Зворник

2021 Закључак
820-14/2021-2 Закључак – Обавезује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да редовно врши дезинфекцију јавних површина

Штаб за ванредне ситуације

2021 Закључак
820-14/2021-1 Закључак – Обраћање Заводу за јавно здравље Шабац

Штаб за ванредне ситуације

2021 Одлука
820-5/4 од 18.01.2021. године Одлука Штаба за ванредне ситуације – Одлука о укидању ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације

2021 Одлука
820-3/1 од 16.01.2021. године Одлука Штаба за ванредне ситуације – Одређивање пункта за имунизацију

Штаб за ванредне ситуације

2021 Препорука
820-2/2 од 15.01.2021. године Препорука Штаба за Ванредне ситуације – Вакцинација

Штаб за ванредне ситуације

2021 Закључак
820-2/1 од 15.01.2021. године Закључак Штаба за Ванредне ситуације – Образовне установе

Штаб за ванредне ситуације

2020 Препорука
820-53/2020-8 Препорука Штаба за Ванредне ситуације – Редуковање рада Општинске управе

Штаб за ванредне ситуације

2020 Закључак
820-53/2020-7 Закључак Штаба за Ванредне ситуације – Задужење санитарном инспектору

Штаб за ванредне ситуације

Година 2022
Број документа 06–1142/2022-1
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Година 2022
Број документа 117-1/2022
Врста документа

Пословник

Назив јавног документа Пословник о раду Жалбене комисије
Орган

Жалбена комисија

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-798/2022
Врста документа

Решење

Назив јавног документа Решење о образовању Жалбене комисије општине Мали Зворник и именовању председника и чланова комисије
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-797/2022
Врста документа

Решења

Назив јавног документа Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене комисије општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 957/21
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Предшколска установа "Црвенкапа"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 02/1295
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа сл-
Врста документа

Правилник
Упутство

Назив јавног документа Упутство за проверу запослених за које се сумња да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 110-05/2021
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у општинској управи општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 110-04/2021
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 06-1243/2021
Врста документа

Решење

Назив јавног документа Решење о изменама и допунама решења о образовању жалбене комисије општинске управе општине Мали Зворник и именовању председника и чланове комисије
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 599/21
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Предшколска установа "Црвенкапа"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 13/2021
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (усклађено са каталогом радних места у туризму)
Орган

Туристичка организација општине Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 820-14/2021-2
Врста документа

Закључак

Назив јавног документа Закључак – Обавезује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да редовно врши дезинфекцију јавних површина
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 820-14/2021-1
Врста документа

Закључак

Назив јавног документа Закључак – Обраћање Заводу за јавно здравље Шабац
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 820-5/4 од 18.01.2021. године
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Одлука Штаба за ванредне ситуације – Одлука о укидању ванредне ситуације
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 820-3/1 од 16.01.2021. године
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Одлука Штаба за ванредне ситуације – Одређивање пункта за имунизацију
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 820-2/2 од 15.01.2021. године
Врста документа

Препорука

Назив јавног документа Препорука Штаба за Ванредне ситуације – Вакцинација
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 820-2/1 од 15.01.2021. године
Врста документа

Закључак

Назив јавног документа Закључак Штаба за Ванредне ситуације – Образовне установе
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2020
Број документа 820-53/2020-8
Врста документа

Препорука

Назив јавног документа Препорука Штаба за Ванредне ситуације – Редуковање рада Општинске управе
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2020
Број документа 820-53/2020-7
Врста документа

Закључак

Назив јавног документа Закључак Штаба за Ванредне ситуације – Задужење санитарном инспектору
Орган

Штаб за ванредне ситуације

Преузимање
Службени лист
Напомена
Go to Top