Акти општинске управе

Почетна » Акти општинске управе

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Врста документа Назив документа Преузимање Службени лист Напомена
2023 Правилник
Правилник о систематизацији
113-1/3 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2023 Правилник
Правилник о систематизацији
110-2/2023 Правилнико о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник са Компетенцијама

Општинско веће

02/2023 Саставни део Правилника су Компетенције
2023 Правилник
06-163/2023 Правилник о коришћењу службених СИМ картица за мобилни телефон

Општинско веће

2023 Одлука
06- 44/2023-1 Ценовник комуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину

Општинско веће

2023 Одлука
06–109/2023 Одлука о изменама и допунама програма постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник

Општинско веће

2023 Правилник
Правилник о систематизацији
110-4/2021-1 Правилник о II изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2022 Одлука
06-514/2022-2 Ценовник осталих комуналних и некомуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину

Општинско веће

2022 Правилник
Правилник о систематизацији
06-1678/2022-1 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

2022 Одлука
06-1514/2022-3 Програм радова на одржавању, чишћењу и прању јавних површина за 2023. годину

Општинско веће

2022 Правилник
06-1533/2022 Правилник о личном пратиоцу детета и ученика

Скупштина општине

2022 Урбанистички план
06–1142/2022-1 План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Статут
06-1013/2022-1 Статут Предшколске установе ,,Црвенкапа“ Мали Зворник

Скупштина општине

2022 Правилник
06-1147/2022 Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Општинске управе општине Мали Зворник

Скупштина општине

2022 Одлука
06- 146/2022 Одлука о економској цени услуга у предшколској установи

Скупштина општине

2022 Правилник
Правилник о систематизацији
110-4/2021-1 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2022 Пословник
117-1/2022 Пословник о раду Жалбене комисије

Жалбена комисија

2022 Решење
06-798/2022 Решење о образовању Жалбене комисије општине Мали Зворник и именовању председника и чланова комисије

Општинско веће

2022 Решења
06-797/2022 Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене комисије општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
957/21 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник

Предшколска установа "Црвенкапа"

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
02/1295 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Година 2023
Број документа 113-1/3
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 110-2/2023
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилнико о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник са Компетенцијама
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист 02/2023
Напомена Саставни део Правилника су Компетенције
Година 2023
Број документа 06-163/2023
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о коришћењу службених СИМ картица за мобилни телефон
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 06- 44/2023-1
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Ценовник комуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 06–109/2023
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Одлука о изменама и допунама програма постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 110-4/2021-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о II изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-514/2022-2
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Ценовник осталих комуналних и некомуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1678/2022-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1514/2022-3
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Програм радова на одржавању, чишћењу и прању јавних површина за 2023. годину
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1533/2022
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о личном пратиоцу детета и ученика
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06–1142/2022-1
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Година
Број документа 06-1013/2022-1
Врста документа

Статут

Назив јавног документа Статут Предшколске установе ,,Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1147/2022
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Општинске управе општине Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06- 146/2022
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Одлука о економској цени услуга у предшколској установи
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 110-4/2021-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 117-1/2022
Врста документа

Пословник

Назив јавног документа Пословник о раду Жалбене комисије
Орган

Жалбена комисија

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-798/2022
Врста документа

Решење

Назив јавног документа Решење о образовању Жалбене комисије општине Мали Зворник и именовању председника и чланова комисије
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-797/2022
Врста документа

Решења

Назив јавног документа Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене комисије општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 957/21
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Предшколска установа "Црвенкапа"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 02/1295
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Go to Top