Дом здравља Мали Зворник

Рибарска 25
15318 Мали Зворник
Тел.: + 381 (0)15 472211,
Факс: + 381 (0)15 471910
Рачуноводство: + 381 (0)15 471005
Општа служба, распоред лекара и заказивање: + 381 (0)15 472 058

E-пошта: dzmalizvornik@mts.rs
Веб сајт: http://www.dzmalizvornik.org.rs/

Директор

Рачуноводство

Главна сестра

Општа медицина

Медицина рада

Педијатрија