Капитални пројекти

У капиталне инвестиције спадају сви они пројекти који се:

 1. Финансирају из буџетских средстава општине Мали Зворник, потпуно или делимично
 2. Финансирају из других средстава са којима располажу буџетски корисници
 3. Пројекти чија имплементација траје дуже од једне буџетске године или се њени ефекти протежу на период дужи од једне године
Донаторски пројекти

Категорију донаторских пројеката чине пројекти којима извор финансирања није републички или локални буџет, већ се у потпуности или већим делом финансирају из средстава:

 1. Међународних финансијских институција
 2. Фондова Европске Уније
 3. Билатералне и мултилатералне сарадње
 4. Донаторских програма
 5. Других домаћих и иностраних извора финансирања
Пројектно финансирање

Категорија пројектног финансирања/суфинансирања обухвата пројекте који се у потпуности или већим делом финансирају средствима буџета општине Мали Зворник, на основу спроведених Јавних конкурса за:

 1. Организације цивилног друштва
 2. Медије
 3. Спортска удружења
 4. Традиционалне цркве и верске заједнице