Првог марта на снагу је ступила примена измена и допуна Закона о планирању и изградњи који обухвата и обједињену процедуру за издавање грађевинских дозвола. По њој заинтересоване странке на једном месту треба да добију све потребне грађевинске дозволе.
У овој секцији интернет презентације Општинске управе Мали Зворник ће све заинтересоване странке моћи на најбржи могући начин да сазнају све о поднетим захтевима за издавање грађевинских дозвола.

За све додатне информације можете се обратити на адресу електрoнске поште objedinjenaprocedura@malizvornik.rs, у згради Општинске управе Општине Мали Зворник канцеларија број 28 или путем телефонског броја 015 / 472 – 821.

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
ОДОБРЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
ПРОПИСИ
ОБРАСЦИ