На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр 127/07), члана 107. Статута општине и на основу Предлога Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници од 30.05.2011. године донела је Одлуку о симболима општине Мали Зворник, којом се утврђују симболи општине Мали Зворник и регулише њихов изглед, употреба и заштита.

Велики грб општине Мали Зворник

Средњи грб општине Мали Зворник

Мали грб општине Мали Зворник

Стег општине Мали Зворник