Постављање јасних циљева и добро планирање су у основи сваког успешно обављеног посла. Тако је и израђен План развоја општине Мали Зворник у периоду од 2020. до 2027. године.

Испод можете преузети план и упознати се са визијом којој тежи наша општина.

План развоја је израђен током реализације пројекта „Подршка успостављању система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“ који су спровели Програм Организације уједињених нација за развој (УНДП) и Стална конференција градова и општина (СКГО) уз подршку Владе Словачке.