Српска православна црквена општина Доња Трешњица

Трешњичка 43, 15318 Мали Зворник
МБ: 17627988
ПИБ:104855083
овлашћено лице Миладин Николић, 064/8835278

Српска православна црквена општина Доња Борина

Светог Саве 3, 15317 Доња Борина
МБ: 07090170
ПИБ: 102357662
овлашћено лице Славољуб Ненадовић

Српска православна црквена општина Радаљ

Николе Тесле 170, 15321 Радаљ
МБ: 17627988
ПИБ: 105575034
овлашћено лице Станоје Ранкић

Српска православна црквена општина Мали Зворник

Николе Тесле 26, 15318 Мали Зворник
МБ: 17435213
ПИБ: 103066619
овлашћено лице Милета Товаровић

Исламска заједница Србије

Учитеља Мије и Вере 32, 15318 Мали Зворник
МБ: 17292773
ПИБ: 102776320
овлашћено лице Сулејман Ахмети