Јавне набавке

Почетна » Јавне набавке

Унесите услове претраге

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Назив јавне набавке Прилози Датум објаве Рок за предају Статус
2022 404-072/2022 404-072/2022 – Измена плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“
30/06/2022 11/07/2022 12:00 Активна
2022 404-070/2022 404-070/2022 – Општинска управа општине Мали Зворник
22/06/2022 04/07/2022 11:00 Активна
2022 404-067/2022 404-067/2022 – Услуге одржавања програма електронске писарнице
14/06/2022 27/06/2022 11:00 Активна
2022 404-066/2022 404-066/2022 – Одржавање фасада и побољшање енергетске ефикасности објеката
11/06/2022 27/06/2022 12:00 Активна
2022 404-064/2022 404-064/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 592/1 КО Читлук
25/05/2022 03/06/2022 1:00 Завршена
2022 404-063/2022 404-063/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2316 КО Доња Трешњица
24/05/2022 02/06/2022 1:00 Завршена
2022 404-062/2022 404-062/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1034 КО Цулине
24/05/2022 02/06/2022 12:00 Завршена
2022 404-061/2022 404-061/2022 – Набавка специјалног возила амфибије за чишћење приобаља
21/05/2022 14/06/2022 12:00 Активна
2022 404-057/2022 404-057/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1294/1 КО Читлук
20/05/2022 30/05/2022 1:00 Завршена
2022 404-051/2022 404-051/2022 – Израда пројекта и извођење радова на уређењу плаже у Сакару
20/05/2022 09/06/2022 12:00 Завршена
2022 404-056/2022 404-056/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2327/2 КО Велика Река
19/05/2022 30/05/2022 11:00 Завршена
2022 404-055/2022 404-055/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2505/1 КО Радаљ
13/05/2022 23/05/2022 2:00 Завршена
2022 404-054/2022 404-054/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 551/1 КО Мали Зворник
13/05/2022 23/05/2022 1:00 Завршена
2022 404-053/2022 404-053/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 451/2 КО Будишић
13/05/2022 23/05/2022 12:00 Завршена
2022 404-050/2022 404-050/2022 – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица
07/05/2022 16/05/2022 12:00 Завршена
2022 404-048/2022 404-048/2022 – Набавка бандера
30/04/2022 09/05/2022 12:30 Завршена
2022 404-047/2022 404-047/2022 – Израда плана детаљне регулације „Марков мост“ у КО Радаљ
22/04/2022 04/05/2022 12:00 Завршена
2022 404-046/2022 404-046/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1036/5 КО Доња Борина
22/04/2022 04/05/2022 12:30 Завршена
2022 404-044/2022 404-044/2022 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи водоводних шахти, хидраната и спајање цевовода Доња Трешњица – Амајић – Цулине
20/04/2022 29/04/2022 2:00 Завршена
2022 404-043/2022 404-043/2022 – Стручни надзор над извођењем радова на одржавању фасаде и побољшање енергетске ефикасности објеката
16/04/2022 26/04/2022 12:00 Завршена
Година 2022
Број набавке 404-072/2022
Назив јавног документа 404-072/2022 – Измена плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“
Прилози
Датум објаве 30/06/2022
Рок за предају 11/07/2022 12:00
Статус Активна
Година 2022
Број набавке 404-070/2022
Назив јавног документа 404-070/2022 – Општинска управа општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 22/06/2022
Рок за предају 04/07/2022 11:00
Статус Активна
Година 2022
Број набавке 404-067/2022
Назив јавног документа 404-067/2022 – Услуге одржавања програма електронске писарнице
Прилози
Датум објаве 14/06/2022
Рок за предају 27/06/2022 11:00
Статус Активна
Година 2022
Број набавке 404-066/2022
Назив јавног документа 404-066/2022 – Одржавање фасада и побољшање енергетске ефикасности објеката
Прилози
Датум објаве 11/06/2022
Рок за предају 27/06/2022 12:00
Статус Активна
Година 2022
Број набавке 404-064/2022
Назив јавног документа 404-064/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 592/1 КО Читлук
Прилози
Датум објаве 25/05/2022
Рок за предају 03/06/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-063/2022
Назив јавног документа 404-063/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2316 КО Доња Трешњица
Прилози
Датум објаве 24/05/2022
Рок за предају 02/06/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-062/2022
Назив јавног документа 404-062/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1034 КО Цулине
Прилози
Датум објаве 24/05/2022
Рок за предају 02/06/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-061/2022
Назив јавног документа 404-061/2022 – Набавка специјалног возила амфибије за чишћење приобаља
Прилози
Датум објаве 21/05/2022
Рок за предају 14/06/2022 12:00
Статус Активна
Година 2022
Број набавке 404-057/2022
Назив јавног документа 404-057/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1294/1 КО Читлук
Прилози
Датум објаве 20/05/2022
Рок за предају 30/05/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-051/2022
Назив јавног документа 404-051/2022 – Израда пројекта и извођење радова на уређењу плаже у Сакару
Прилози
Датум објаве 20/05/2022
Рок за предају 09/06/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-056/2022
Назив јавног документа 404-056/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2327/2 КО Велика Река
Прилози
Датум објаве 19/05/2022
Рок за предају 30/05/2022 11:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-055/2022
Назив јавног документа 404-055/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2505/1 КО Радаљ
Прилози
Датум објаве 13/05/2022
Рок за предају 23/05/2022 2:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-054/2022
Назив јавног документа 404-054/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 551/1 КО Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 13/05/2022
Рок за предају 23/05/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-053/2022
Назив јавног документа 404-053/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 451/2 КО Будишић
Прилози
Датум објаве 13/05/2022
Рок за предају 23/05/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-050/2022
Назив јавног документа 404-050/2022 – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица
Прилози
Датум објаве 07/05/2022
Рок за предају 16/05/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-048/2022
Назив јавног документа 404-048/2022 – Набавка бандера
Прилози
Датум објаве 30/04/2022
Рок за предају 09/05/2022 12:30
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-047/2022
Назив јавног документа 404-047/2022 – Израда плана детаљне регулације „Марков мост“ у КО Радаљ
Прилози
Датум објаве 22/04/2022
Рок за предају 04/05/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-046/2022
Назив јавног документа 404-046/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1036/5 КО Доња Борина
Прилози
Датум објаве 22/04/2022
Рок за предају 04/05/2022 12:30
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-044/2022
Назив јавног документа 404-044/2022 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи водоводних шахти, хидраната и спајање цевовода Доња Трешњица – Амајић – Цулине
Прилози
Датум објаве 20/04/2022
Рок за предају 29/04/2022 2:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-043/2022
Назив јавног документа 404-043/2022 – Стручни надзор над извођењем радова на одржавању фасаде и побољшање енергетске ефикасности објеката
Прилози
Датум објаве 16/04/2022
Рок за предају 26/04/2022 12:00
Статус Завршена
Go to Top