Обавештавамо грађане да преко националног портала еУправа могу остварити олакшану комуникацију са администрацијом применом применом информационо-комуникационих технологија.

Грађанима су на располагању следеће еУслуге, распоређене према животним областима:

Финансије

Накнаде

Инспекцијске службе

Пријаве инспекцији

Комунални проблеми

Урбанизам и грађевина

Урбанизам

Локална пореска администрација

Јединствени информациони систем локалне пореске администрације

Бирачки спискови

Јединствени бирачки списак (Министарство државне управе и локалне самоуправе)

НАПОМЕНА: Упит у бирачки списак приказује податак о бирачком месту да ће бирач на председничким / парламентарним изборима гласати према изабраном месту гласања у земљи или иностранству, као и по месту боравишта за интерно расељена лица, док за локалне / покрајинске изборе приказује податак за гласање бирача само по месту пребивалишта.

За недостатке уочене након извршеног упита у Јединствени бирачки списак потребно је да грађанин поднесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку општинској односно градској управи према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељенa лицa.

Посебан бирачки списак националне мањине (Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог)

НАПОМЕНА: Упит у бирачки списак приказује податак о бирачком месту да ће бирач на изборима гласати према месту пребивалишта односно боравишта за интерно расељена лица.

За недостатке уочене након извршеног упита у Посебан бирачки списак националне мањине потребно је да грађанин поднесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку општинској односно градској управи према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељенa лицa.

 

Податке о висини такси и накнада за рад надлежног органа јединице локалне самоуправе можете наћи у Одлуци о општинским административним таксама

еУслуге су креиране кроз пројекат „еУправа у служби грађана Малог Зворника“ у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“  који је спроведен од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу.

 

еУправа (www.euprava.gov.rs) је јединствено електронско место где се налазе електронске услуге за грађане и привреду омогућавајући да корисници услуга јавне администрације на једноставан и брз начин – електронским путем долазе до свих потребних информација и услуга.

Корисници услуга који би желели да електронским путем обављају услуге, могу на два начина да креирају свој налог на порталу еУправа;

1) на шалтеру поште, општине, односно локалне пореске администрације или

2) самостално, преко интернета.

Портал за електронску идентификацију (eid.gov.rs) је информациони систем који представља централно место за креирање корисничког налога грађана (еИД), који грађани даље могу да користе за пријаву на различите портале.

Преко портала euprava.gov.rs грађани могу из своје фотеље да приступе подацима из личне карте или пасоша, подацима о пребивалишту, обавезном социјалном осигурању, основици пореза на имовину, непокретностима и другим подацима који се воде кроз централни регистар становништва као и да закажу термин за издавање личних докумената, плате порез на имовину, добију решење из катастра у своје еСандуче, упишу дете у вртић или школу или обаве неку од преосталих 500 услуга које нуди Портал.

За додатне информације и техничку подршку потенцијални корисници поменуте платформе могу да се обрате Општинској управи општине Мали Зворник путем контакт центра 015/7-195-196 или Служби за ИТ општине Мали Зворник на тел: 062/889-17-06.

Промотивни материјали за приступ и употребу портала еУправа