IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Стална и повремена радна тела Скупштине општине

Ради разматрања питања из њене надлежности, Скупштина општине оснива комисије, одборе и савете као стална или повремена тела.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом, одлуком о образовању радних тела или овим статутом није другачије предвиђено.
За чланове и председнике радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.
Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

Посебна радна тела:

Име и презиме Место Функција
Љубиша Радовић  Мали Зворник председник
Александра Тошић Брасина заменик председника
Владимир Вучетић Мали Зворник члан
Андријана Томић Цулине члан
Милица Савић Велика Река члан
Име и презиме Место Функција
Биљана Којић Радаљ председник
Славојка Спасеновић Доња Трешњица заменик председника
Милан Илић Радаљ члан
Дејан Радић Мали Зворник члан
Зора Бојић Будишић члан
Име и презиме Место Функција Представник
Дивна Трифуновић Велика Река председник Локалне самоуправе
Слободан Несторовић Радаљ заменик председника Локалне самоуправе
Данијела Ракић   Велика Река члан пацијената
Др Милица Радојчић   Мали Зворник члан Дома здравља
Душан Пашић Мали Зворник члан Републичког фонда за здравствено осигурање
Мирослав Манојловић Шабац члан Завода за јавно здравље Шабац
Име и презиме Место Функција
Драгана Ћирковић Милошевић Мали Зворник председник
Биљана Спасеновић Доња Трешњица заменик председника
Миле  Јовановић Радаљ члан
Драган Јовић Мали Зворник заменик члана
Жељко Павловић Брасина члан
Александра Лазаревић Мали Зворник заменик члана
Данијел Глигорић Мали Зворник члан
Винка Бојић Доња Трешњица заменик члана
Славен Јокић Мали Зворник члан
Марица Пуртић Брасина заменик члана
Биљана Јакшић Мали Зворник члан
Микаило Јовановић Радаљ заменик члана
Бранко Јовић Радаљ члан
Весна Томић Радаљ заменик члана
Славица Симеуновић Мали Зворник секретар
Биљана Тадић Мали Зворник заменик секретара
Име и презиме Место Функција
Драгана Малетић Брасина председник
Биљана Којић Радаљ члан
Марко Јокић Мали Зворник члан
Милан Ћирић Радаљ члан
Дијана Островски Доња Борина члан
Рада Марковић Мали Зворник секретар
Име и презиме Место Функција
Млађан Црквењаш Сакар председник
Александра Зекић Велика Река заменик председника
Зоран Зељић Мали Зворник члан

Контакт са представницима Скупштине општине Мали Зворник могуће је остварити писаним путем:

Скупштина општине Мали Зворник
Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник

телефоном:
+381 (0)15 471 957

или електронском поштом: zzeljkovic@malizvornik.rs

Контакт особа: Зорица Зељковић
Послови СО Мали Зворник