Акта која доноси Општинска управа општине Мали Зворник а чије уручење није било могуће

Решења или други акти органа Управе достављају јавним саопштењем на интернет страници органа ако је адреса пребивалишта, боравишта, односно седишта странке непозната, адреса наведена у захтеву непозната, пошиљка враћена са напоменом достављача да је прималац непознат на адреси, односно одсељен, да пошиљку није преузео у остављеном року или је прималац преминуло лице.

У неведеним случајевима сматра се да је акт достављен протеком рока од 15 дана од дана истицања на интернет страници Општине Мали Зворник.

Број актаДатум актаПрезиме и име примаоцаРазлог доношењаДатум објављивањаНапомена
100-208-00-15/2022-0010419.07.2022. годинеИВАНОВИЋ СТАНАБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.02.08.2022.Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0010519.07.2022.. годинеСМИЉАНИЋ ВЛАСТИМИРБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.02.08.2022.Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0010621.07.2022. годинеГАЈИЋ БУДИМИРБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.02.08.2022.Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0010722.07.2022. годинеПОПОВИЋ МИЛАНКАБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.02.08.2022.Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0010822.07.2022.годинеДЕСПОТОВИЋ МИЛОРАДБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.02.08.2022.Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0010926.07.2022. годинеШОТРА МИЛАБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.02.08.2022.Образложење се налази у канцеларији број 29.