Акта која доноси Општинска управа општине Мали Зворник а чије уручење није било могуће

Решења или други акти органа Управе достављају јавним саопштењем на интернет страници органа ако је адреса пребивалишта, боравишта, односно седишта странке непозната, адреса наведена у захтеву непозната, пошиљка враћена са напоменом достављача да је прималац непознат на адреси, односно одсељен, да пошиљку није преузео у остављеном року или је прималац преминуло лице.

У неведеним случајевима сматра се да је акт достављен протеком рока од 15 дана од дана истицања на интернет страници Општине Мали Зворник.

Број актаДатум актаПрезиме и име примаоцаРазлог доношењаДатум објављивањаНапомена
100-208-00-15/2022-0015201.11.2022. годинеМРШИЋ РАДОМИРБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015301.11.2022. годинеЈОКИЋ МИХАИЛОБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015401.11.2022. годинеБОГДАНОВИЋ РАТКОБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015502.11.2022. годинеПЛАВШИЋ СТАНАБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015607.11.2022. годинеБОШКОВИЋ ЖИВКОБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015710.11.2022. годинеЗЕЉИЋ МАРКОБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015813.11.2022. годинеРАДИЋ ЛЕПОСАВАБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0015913.11.2022. годинеЈОВАНОВИЋ ЦВИЈАБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0016013.11.2022. годинеЈОВИЧИЋ МИЛАДИНБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2022-0016115.11.2022. годинеЛАЗИЋ МИЛОЈЕБрише се из Јединствениг бирачког списка по основу смрти.2022-11-15 00:00:00Образложење се налази у канцеларији број 29.