Акта која доноси Општинска управа општине Мали Зворник а чије уручење није било могуће

Решења или други акти органа Управе достављају јавним саопштењем на интернет страници органа ако је адреса пребивалишта, боравишта, односно седишта странке непозната, адреса наведена у захтеву непозната, пошиљка враћена са напоменом достављача да је прималац непознат на адреси, односно одсељен, да пошиљку није преузео у остављеном року или је прималац преминуло лице.

У неведеним случајевима сматра се да је акт достављен протеком рока од 15 дана од дана истицања на интернет страници Општине Мали Зворник.

Број актаДатум актаПрезиме и име примаоцаРазлог доношењаДатум објављивањаНапомена
100-208-00-15/2023-0004304.04.2023. годинеПАВЛОВИЋ МОМЧИЛОБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0004404.04.2023. годинеКЕССМЕИЕР ДРАГИЦАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0004504.04.2023. годинеТОМИЋ МИЛКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0004605.04.2023. годинеПОПОВИЋ ДУШАНБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0004706.04.2023. годинеМИЛИЋ МИЛКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0004818.04.2023. годинеУРОШЕВИЋ МИРОСЛАВБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0004918.04.2023. годинеНОВИЧИЋ БРАНКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005018.04.2023. годинеПЕТРОВИЋ БРАНКОБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005124.04.2023. годинеАРСЕНОВИЋ МАРИЦАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005224.04.2023. годинеМИЋИЋ ЈОВАНКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005324.04.2023. годинеНАЛИЋ ШЕФИКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005425.04.2023. годинеСРЕДОЈЕВИЋ СВЕТИСЛАВБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005525.04.2023. годинеВУКАШИНОВИЋ ДУШАНКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005626.04.2023. годинеИЛИЋ МИОДРАГБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005727.04.2023. годинеДАМЊАНОВИЋ СЛОБОДАНКАБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.
100-208-00-15/2023-0005828.04.2023. годинеМИЛИЋ ДРАГАНБрише се из Јединственог бирачког списка по основу смрти.5/4/2023Образложење се налази у канцеларији број 29.