Javne Nabavke

Почетна » Javne Nabavke » Страна 12

404-093/2021 – Израда стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко-рекреативне зоне од подвожњака скретања за Петковиће до скретања за Крстиће

Објавио |2021-08-26T07:44:43+02:00август 26th, 2021|

Коментари су искључени на 404-093/2021 – Израда стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко-рекреативне зоне од подвожњака скретања за Петковиће до скретања за Крстиће

404-090/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи водоводних шахти Доња Трешњица-Цулине

Објавио |2021-08-19T10:46:06+02:00август 19th, 2021|

Коментари су искључени на 404-090/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи водоводних шахти Доња Трешњица-Цулине

404-088/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на санацији клизишта у Првомајској улици општина Мали Зворник

Објавио |2021-10-29T10:26:18+02:00август 18th, 2021|

Коментари су искључени на 404-088/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на санацији клизишта у Првомајској улици општина Мали Зворник

404-085/2021 – Пројекат за уређење делова речних корита: у Великој Реци, Мале реке и реке Борање у Доњој Трешњици, реке Моштанице у Малом Зворнику, реке Пљештанице у Будишићу, реке Равнаје у Радаљу, Боринске реке у Доњој Борини и бујичног потока Црквењак укупне дужине свих речних корита које треба уредити износи 6000 метара, тј. 6 км

Објавио |2021-08-31T09:31:14+02:00август 7th, 2021|

Коментари су искључени на 404-085/2021 – Пројекат за уређење делова речних корита: у Великој Реци, Мале реке и реке Борање у Доњој Трешњици, реке Моштанице у Малом Зворнику, реке Пљештанице у Будишићу, реке Равнаје у Радаљу, Боринске реке у Доњој Борини и бујичног потока Црквењак укупне дужине свих речних корита које треба уредити износи 6000 метара, тј. 6 км

404-075/2021 – Израда плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ , са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник

Објавио |2021-08-25T15:26:32+02:00јул 24th, 2021|

Коментари су искључени на 404-075/2021 – Израда плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ , са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник

404-074/2021 – Израда плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања-примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ у дужини од 15 км и ширини појаса 20м,општина Мали Зворник

Објавио |2021-08-26T14:15:10+02:00јул 24th, 2021|

Коментари су искључени на 404-074/2021 – Израда плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања-примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ у дужини од 15 км и ширини појаса 20м,општина Мали Зворник
Go to Top