Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, јавног и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Ово право грађана дефинисано је Уставом РС, Законом о локалној самоуправи, као и Статутом града/општине као највишим правним актом јединица локалне самоуправе.
Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе, дефинисани Статутом општине Мали Зворник, су: грађанске иницијативе, зборови грађана и референдуми. Јавност рада у општини Мали Зворник обезбеђује се

  • путем издавања билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
  • организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом и одлукама органа Општине,
  • организовањем јавних слушања у складу са Статутом и пословником Скупштине општине и
  • у другим случајевима утврђеним Статутом и другим актима органа Општине.

Учешће грађана подразумева њихову партиципацију у процесу формулисања, усвајања и спровођења јавне политике, у конкретном случају јавне политике која је везана за прикупљање и распоређивање средстава остварених по основу пореза на имовину.

Одлула о усвајању Плана активности

Вести са Акције „Мали Зворник по мери грађана“

Одржан предконсултативни састанак са председницима Савета месних заједница

3 марта, 2023|

Предузимајући активности дефинисане усвојеним Акционим планом за реализацију Акције „Мали Зворник по мери грађана“, данас је у сали Скупштине општине Мали Зворник одржан предконсултативни састанак са председницима Савета месних заједница на тему израде јавног позива [...]

Представљени начелни критеријуми Акције директорима основних и средње школе у Малом Зворнику

2 марта, 2023|

У оквиру консултативног процеса припреме Јавног позива за акцију "Мали Зворник по мери грађана", данас је у сали општинског већа одржан састанак представника Саветодавног тела са директорима образовних установа са подручја општине Мали Зворник. Претходна [...]

Упитник 1: Дефинисање критеријума Јавног позива за акцију „Мали Зворник по мери грађана“

2 марта, 2023|

Поштовани суграђани, Општина Мали Зворник је покренула консултативни процес у поступку припреме Јавног позива за акцију „Мали Зворник по мери грађана“. У овом делу консултација желимо да чујемо Ваше мишљење, предлоге и сугестије о начелним [...]

Отворен консултативни процес за Акцију „Мали Зворник по мери грађана“

9 фебруара, 2023|

Општина Мали Зворник обавештава све заинтересоване суграђане да се наставља реализација Акције „Мали Зворник по мери грађана“ у сарадњи са „ХЕЛВЕТАС СРБ“ и да је покренут консултативни процес израде Јавног позива.  Акција „Мали Зворник по [...]

Обновљена дечја игралишта у Амајићу и Цулинама

10 маја, 2021|

У месним заједницама Амајић и Цулине обновљена су и уређена два дечја игралишта. У оквиру адаптације простора за игру најмлађих, саниране су постојеће справе и уграђене нове, изграђена постоља за дрвене справе, набављене и [...]

Учитајте још вести

Програм подржава

Програм спроводи

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB