Јавни увид

Почетна » Јавни увид

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне Радаљ, у дужини од 15км и ширини појаса 20м, општина Мали Зворник

Објавио |2022-05-31T07:31:32+02:0030 маја, 2022|Вести, Јавни увид, Најновије вести|

Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( [...]

Захтев за давање Сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП Дрина

Објавио |2022-04-29T14:25:31+02:0029 априла, 2022|Вести, Јавни увид, Најновије вести|

Јединица локалне самоуправе на Захтев ЈКП Дрина Мали Зворник у [...]

Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Мали Зворник“

Објавио |2022-04-29T08:24:03+02:0029 априла, 2022|Вести, Јавни увид, Најновије вести|

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени [...]

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – деоница од Цулина до Велике Реке, општина Мали Зворник

Објавио |2022-04-22T11:07:37+02:0022 априла, 2022|Вести, Јавни увид, Најновије вести|

Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи („Сл.гласник [...]

Рани јавни увид Елабората за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације за површински коп на локалитету “ЦРВЕНЕ СТЕНЕ“ у К.О.Будишић, Општина Мали Зворник

Објавио |2022-03-31T19:36:55+02:0031 марта, 2022|Вести, Јавни увид, Најновије вести|

Нa oснoву члaна46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( '' [...]

Рани јавни увид Елабората за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00м и ширини појаса 20м, са изградњом црпних станица за сваки засеок, Општина Мали Зворник

Објавио |2022-03-31T19:29:11+02:0031 марта, 2022|Вести, Јавни увид, Најновије вести|

Нa oснoву члaна46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( '' [...]

Рани Јавни увид Елабората Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник

Објавио |2022-03-01T15:34:28+02:002 марта, 2022|Вести, Јавни увид, Месне заједнице, Најновије вести|

Нa oснoву члaна46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( '' [...]

Рани Јавни увид Елабората за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације „Доња Трешњица центар“ са пројектом препарцелације и предлогом за решавање имовинско – правних односа, Општина Мали Зворник

Објавио |2022-01-20T08:00:58+02:0019 јануара, 2022|Вести, Јавни увид, Месне заједнице, Најновије вести|

Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( [...]

Рани Јавни увид Елабората за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације „Уређење приобаља са пешачком стазом на К.О. Сакар“, Општина Мали Зворник

Објавио |2022-01-18T13:36:03+02:0019 јануара, 2022|Вести, Јавни увид, Месне заједнице, Најновије вести|

Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( [...]

Рани Јавни увид Елабората Плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко – рекреативне зоне од подвожњака – скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини, општина Мали Зворник 

Објавио |2021-11-28T17:02:43+02:0029 новембра, 2021|Вести, Јавни увид, Месне заједнице, Најновије вести|

Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( [...]

Go to Top