Опис пројекта

Сврха пројекта је допринос одрживом развоју прекограничног региона Србије и БиХ који ће се остварити кроз подстицање сарадње у интегрисаном управљању природним ресурсима у сливу реке Дрине.
Развијена сарадња у прекограничним општинама на плану управљања природним ресурсима, израђене детаљне студије и базе података о стању природних ресурса. Главни резултат пројекта представља Акциони план за управљање природним ресурсима у прекограничном региону за 6 општина (Богатић, Бјељина, Мали Зворник, Зворник, Љубовија и Братунац).
Организације цивилног друштва и локалне заједнице 6 општина прекограничног региона, односно 321.000 становника.
2012-2014

Донатор: ЕУ Делегација из програма ИПА – ЦБС Србија-БиХ