Srpska pravoslavna crkvena opština Donja Trešnjica

Trešnjička 43, 15318 Mali Zvornik
MB: 17627988
PIB:104855083
ovlašćeno lice Miladin Nikolić, 064/8835278

Srpska pravoslavna crkvena opština Donja Borina

Svetog Save 3, 15317 Donja Borina
MB: 07090170
PIB: 102357662
ovlašćeno lice Slavoljub Nenadović

Srpska pravoslavna crkvena opština Radalj

Nikole Tesle 170, 15321 Radalj
MB: 17627988
PIB: 105575034
ovlašćeno lice Stanoje Rankić

Srpska pravoslavna crkvena opština Mali Zvornik

Nikole Tesle 26, 15318 Mali Zvornik
MB: 17435213
PIB: 103066619
ovlašćeno lice Mileta Tovarović

Islamska zajednica Srbije

Učitelja Mije i Vere 32, 15318 Mali Zvornik
MB: 17292773
PIB: 102776320
ovlašćeno lice Sulejman Ahmeti