Према резултатима истраживања о учешћу грађана у одлучивању – ЛИПА, које су спровели Транспарентност Србија и организација HELVETAS Swiss Intercooperation, општина Мали Зворник заузела је 14. место у групи локалних заједница које имају умерени ниво партиципације, односно ЛИПА скор од 30 до 45 посто.

Ниједна од 44 локалне самоуправе у Србији, обухваћене истраживањем, није у рангу највишег кластера, тзв. „пуна партиципација“.

Само једна локална самоуправа у Србији има „висок“ ниво партиципације, изнад 60 посто и то је град Ужице.

Просечан индекс од 26,4 посто, што је у рангу „основна партиципација“, има скоро половина јединица локалне самоуправе, њих 20, а мање од 15 посто или „низак ниво партиципације“ има 9 општина.

ЛИПА представља оруђе за мерење, оцењивање и рангирање градова и општина на основу измереног нивоа учешћа грађана у одлучивању и спроведено је у оквиру пројекта Локалне финансије и укључивање грађана.

 Индекс није фокусиран искључиво на конкретне облике партиципације у одлучивању о трошењу новца из буџета или у доношењу прописа, већ обухвата и шири оквир транспарентности у служби партиципативности, односно оно што може да повећа поверење и подстакне грађане на партиципацију.

Закључак истраживања ЛИПА је да грађани Србије нису довољно укључени у поступак доношења одлука, прописа, у доношење одлука о трошењу новца из локалних буџета, у јавне расправе и у друге механизме функционисања локалне самоуправе, али да локалне самоуправе вредно раде на развоју механизама и унапређењу система за укључивање грађана у одлучивање на локалном нивоу, као и на побољшању комуникације са њима, те да очекују да ће подршка ХЕЛВЕТАС и Швајцарске Владе не само унапредити стање у области грађанске партиципације у оним локалним самоуправама које су укључене у пројекат Локалне финансије и укључивање грађана, већ да ће ове оптштине и градови на сопственом примеру послужити као путоказ и другим локалним самоуправама у ком правцу се треба кретати када је реч о развоју оквира који подржава локалну демократију.

 „Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић