IV. ORGANI OPŠTINE

1. Skupština opštine

Stalna i povremena radna tela Skupštine opštine

Radi razmatranja pitanja iz njene nadležnosti, Skupština opštine osniva komisije, odbore i savete kao stalna ili povremena tela.
Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština opštine i obavljaju druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.
Predsednika i članove radnih tela bira i razrešava Skupština opštine na predlog odborničkih grupa, ako zakonom, odlukom o obrazovanju radnih tela ili ovim statutom nije drugačije predviđeno.
Za članove i predsednike radnih tela, pored odbornika mogu se birati i građani.
Predsednik radnog tela organizuje rad, saziva i predsedava sednicama radnog tela, formuliše zaključke i o tome obaveštava predsednika i sekretara Skupštine opštine.

Komisija za populacionu politiku:

Ime i prezimeMestoFunkcija
Slavica SimeunovićMali Zvornikpredsednik
Dragica LazićRadaljčlan
Vesna IlićLoznicačlan
dr Milica RadojčićMali Zvornikčlan
Slobodan RakićVelika Rekačlan

Kontakt sa predstavnicima Opštinskog veća opštine Mali Zvornik moguće je ostvariti pisanim putem:

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik
Kralja Petra Prvog 38, 15318 Mali Zvornik

telefonom:
+381 (0)15 471 957

ili elektronskom poštom: zzeljkovic@malizvornik.rs

Kontakt osoba: Zorica Zeljković
Poslovi SO Mali Zvornik