Стратегија развоја образовања и васпитања деце предшколског узраста општине Мали Зворник за период 2020 – 2025. године иницирана је пројектом „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“ ( Support to Preschool Education System Reform in Serbia – SUPER ), који се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја . Пројектом управља Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Документа: