Општина Мали Зворник је међу 10 локалних самоуправа у Србији које ће добити подршку подршку Владе Швајцарске за наставак рада на унапређивању управљања локалним јавним финансијама, надзора над локалним јавним и другим предузећима у власништву општине, као и надзора над индиректним буџетским корисницима.

У наредном периоду Мали Зворник, Kрагујевац, Нови Пазар, Пирот, Сремска Митровица, Ужице, Зрењанин, Бабушница, Рашка и Жабаљ ће уз подршку пројекта „Реформа локалних финансија у Србији III“ (РЕЛОФ3) јачати капацитете управа, локалних јавних и других предузећа у власништву градова и општина, као и индиректних буџетских корисника за примену принципа доброг управљања.

Свечано потписивање споразума о сарадњи између Пројекта РЕЛОФ3 и челника изабраних општина обављено је у уторак, 04. априла, у Београду.

Споразум је у име општине Мали Зворник потписао председник, Зоран Јевтић, истакавши да је за локалну самоуправу веома значајна подршка коју пружа пројекат РЕЛОФ.

Он је рекао да су захваљујући досадашњој подршци Швајцарске кроз овај програм у Малом Зворнику уведене и примењене многе позитивне промене и праксе, укључујући успостављање интерне ревизије, те да од пројекта РЕЛОФ 3 очекује нове значајне помаке у уређењу система за боље управљање локалним јавним финансијама.

Потписивању споразума о сарадњи у оквиру РЕЛОФ 3 пројекта у делегацији општине Мали Зворник био је и интерни ревизор, Милош Спасеновић, који је рекао да интерна финансијска контрола у јавном сектору представља свеобухватан и иновативан приступ управљању у јавном сектору, који подразумева комбинацију инструмената за ефикасно и ефективно управљање јавним ресурсима, обликовање културе управљања и трансформацију друштва.

„Општина Мали Зворник нема могућности да сама развија овај веома значајан концепт због ограничених људских и материјалних ресурса и управо због ове чињенице веома нам је важно што смо омогућили наставак подршке РЕЛОФ3 пројекта, чије ће деловање у овој фази превасходно бити усмерено на индиректне буџетске кориснике и локална јавна предузећа. Наставак сарадње прошириће делокруг рада интерне ревизије, уштедети значајна финансијска средстава за увођење система ФУК код индиректних корисника и омогућити надзор над радом локалних јавних предузећа“, рекао је Спасеновић, интерни ревизор општине Мали Зворник.

На догађају уприличеном у Палати уметности „Мадлена“, Шеф развојне сарадње Амбасаде Швајцарске у Србији, Рихард Коли, подсетио је да Швајцарска подржава локалне самоуправе у Србији у унапређивању управљања јавним финансијама и бољем надзору над јавни предузећима већ седам година.

 „Наш циљ је да ова подршка допринесе ефикасности и економичности које ће обезбедити боље услуге грађанима. Намера је да се кроз РЕЛОФ3 пружи системска подршка, како би се унапредили капацитети управа на локалном нивоу“, реко је Коли.

Државни секретар у Министарству привреде, Дарко Митровић, истакао је да је уз подршку Швајцарске Владе у преходној фази пројекта РЕЛОФ урађена велика промена у надзору на радом јавних предузећа.

„У складу са опредељењем Владе Србије у погледу информационе трансформације, процес надзора над јавним предузећима је дигитализован. Уз подршку пројекта РЕЛОФ3, информациони систем ћемо даље унапређивати и додавати нове функционалности, обезбедићемо обуке за његову употребу и наставити са јачањем капацитета по питању корпоративног управљања“, рекао је Митровић. Циљ је, нагласио је он, да се применом принципа доброг управљања обезбеди одговорно понашање и пословање јавних предузећа, чиме би свако предузеће постигло максималан ниво ефективности рада, односно да привреда и грађани буду задовољни квалитетом пружених услуга.

Државна секретарка у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Маја Мачужић Пузић, рекла је да Министарство остаје опредељено да спроведе реформу јавне управе, са акцентом на системска решења за квалитетније пружање услуга свим грађанима.

„Реформа јавне управе је дугорочан процес којим стварамо ефикасну управу на свим нивоима која је отворенија према грађанима. За нас у Министарству државне управе и локалне самоуправе веома је значајно да је обезбеђена ова подршка за примену концепта управљачке одговорности и управљања заснованог на учинцима“, рекла је државна секретарка.

Директорка пројекта РЕЛОФ3, Ана Јоловић, најавила је да ће пројекат у наредном периоду имати другачији приступ у односу на подршку током претходних година, када је фокус био на што већем обухвату локалних самоуправа.

„Подржали смо 48 општина и градова у успостављању финансијског управљања и контроле, интерне ревизије и бољем надзору над локалним јавним предузећима. Сада, због велике потребе за бољом контролом над радом индиректних буџетских корисника, вртића, школа, установа спорта и културе. Заједно са општинама и градовима радићемо на јачању принципа доброг управљања по ком се зна ко, када, зашто, у ком временском року обавља неки посао или процес“, рекла је директорка пројекта.

Пројекат Реформа локалних финансија у Србији III (РЕЛОФ3), који подржава Влада Швајцарске, пружа подршку локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања и надзору над локалним јавним предузећима. Активности пројекта усмерене су на јачање управљачке одговорности и управљање учинцима, унапређивање линија одговорности и контроле у систему ЈЛС и развој нових, иновативних модела, алата и програма са циљем унапређења управљања јавним финансијама.

Додатно, Пројекат ће сарађивати са Министарством финансије (Централном јединицом за хармонизацију), Министарством привреде, Министарством државне управе и локалне самоуправе и Националној академијом за јавну управу.

Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић