Opis projekta

Uspostaljanje platforme za dijalog prekograničih opština u upravljanju rizicima od katastrofa. Ciljevi projekta su da se ostvari saradnja lokalnih zajednica u prekograničnom redionu i zajednički identifikuju problem i smernice za dijalog i saradnju u menadžmentu rizika od prirodnih katastrofa.

Održan širi forum sa predstavnicima lokalnih zajednica i civilnog sektora u 12 opština prekograničnog regiona Drina-Sava. Izrađene smermnice za prekograničnu saradnju za upravljanje rizicima od katastrofa

Predstavnici lokalnih zajednica i civilnog sektora u 12 opština regona Drina-Sava

2014-2015

Unija ekologa ”UNECO” Regionalni centar Podrinje

Eko Drina Mali Zvornik

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

Flajer 1
Flajer 2

Donator: EU Delegacija SWG, kroz program Peple2People