У наредне две године општина Мали Зворник уложиће 25 милиона динара у изградњу и постављање ЛЕД уличне расвете у месним заједницама.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, актуелно је постављање бандера за уличну расвету на читавој територији локалне самоуправе, након чега ће уследити постављање каблова и лед сијалица.

Радови обухватају реконструкцију постојеће мреже уличног осветљења и постављање нове инфраструктуре.

У протеклих неколико година у Малом Зворнику интензивно је рађено на модернизацији система уличне расвете, при чему је око 90 посто постојећих живиних светиљки замењено новим паметним ЛЕД сијалицама.

Вршено је и проширење мреже, односно инсталирање у деловима општине који нису имали улично светло.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић