Мали Зворник, 07.02.2019. године

Локална самоуправа у Малом Зворнику доделила је у јануару 20 стипендија најуспешнијим студентима са подручја општине. За ту намену у 2019. години из буџета издвојено је 2.000.000 динара. 

Студентима ће стипендије бити исплаћиване 10 месеци, у једнаким месечним ратама, по 10.000 динара, а студентима завршне године студија, са непарним бројем семестара, у пет једнаких месечних рата, почев од октобра 2018. године. 

На додели стипендија, председник општине Зоран Јевтић честитао је студентима на досадашњем успешном школовању и пожелео да наставе да остварују добре резултате, истакавши да локална самоуправа на овај начин жели да награди најбоље студенте и помогне им у школовању. 

Стипендије студентима уручио је заменик председника општине Милош Радојчић. 

Од 26 пријављених, право на овогодишње стипендије у Малом Зворнику остварило је 15 студената, који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, као и 5 студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија. 

Основни услови за остваривање права на општинску стипендију за студенте били су да се студирање одвија на терет буџета, да током студија имају просечну оцену најмање 8,50, да током студија нису обнављали ни једну годину, да су положили све испите из претходних година и да имају пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање три године. 

Правилником за доделу стипендија било је предвиђено и то да, у случају недовољног броја пријављених студената, планираних за дотирање према прописаним критеријумима, или услед неиспуњавања прописаних услова од стране пријављених за стипендије, студентске стипендије могу бити додељене редовним студентима који испуњавају тражене услове, али и студентима који немају пребивалиште на територији општине Мали Зворник, уколико га имају њихови родитељи. 

Овогодишњи конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник објављен је 08. новембра 2018. године и био је отворен 15 дана. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2019/2019-02-07_stipendije{/gallery}