У оквиру пројекта “Мудро коришћење заједничких природних ресурса – пут ка одрживости прекограничног региона Србија/БиХ” у спортско-рекреативном комплексу „Сунчана река“, код Бање Ковиљаче, од 26. до 28. марта 2014. године одржана је тродневна радионица чији је циљ била израда нацрта Акционог плана за мудро коришћење заједничких природних ресурса у прекограничном подручју, а на основу урађеног Извештаја о стању природних ресуса за сваку општину учесницу у пројекту.

          Радионици је присуствовало укупно 45 представника локалних самоуправа, јавних предузећа и невладиних организација из Богатића, Малог  Зворника и Љубовије (Србија) и Братунца, Зворника и Бијељине (Босна и Херцеговина).

         Учесници су током тродневног рада, под надзором стручњака за стратешко планирање, Милета Кнежевића и Александра Јефтића, израдили нацрт акционог плана за управљање заједничким природним ресурсима на подручју прекограничних општина Богатић – Бијељина, Мали Зворник – Велики Зворник и Братунац – Љубовија.  Дефинисана је заједничја визија, постављени су стратешки и конкретни циљеви, као и активности за остварење постављених циљева.  Последњег дана тренинга учесници су развијали прекограничне пројектне идеје, међу којима свакако треба истаћи предлог за успостављање прекограничног резервата биосфере “Делта Дрине”.

          Учесници су се договорили о начину рада на даљем развоју докумета, који ће бити финализиран у јуну, након консултација с јавношћу у циљним општинама.