Мали Зворник, 31.03.2020. године

Општина Мали Зворник – Контакт и број рачуна за упућивање донација и помоћи за борбу против  COVID-19

Сви који желе да упуте хуманитарну помоћ или имају питања у вези са потребама за упућивање различитих донација за борбу против епидемије болести COVID-19, могу се обратити на електронску адресу: stabmalizvornik@gmail.com и телефонски број 015/471-300.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Физичка и правна лица  уплате донација за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19 могу вршити на рачун:

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

840-744151843-84 

Приликом уплате на наведени рачун, у поље позив на број одобрења унети: 97    97065