Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број.06 – 1767
Дана: 09.12.2013. године
Мали Зворник 

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

       Дана 13.12.2013. године, у сали Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр.38, од 11:00 до 13:00 часова, одржаће се јавна расправа о Предлогу Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину.

       Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину се може видети у згради Општине као и на веб-сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.  Ваше коментаре можете проследити и путем електронске поште на адресу: budzet2014@malizvornik.rs.

  

 

                                                                                           Председник СО                                                                                           Радован Тадић дипл.прав.с.р.


 

ПРЕУЗМИТЕ: Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину >>>

 

                    Финансијски планови Буџетских корисника за 2014. годину>>>