Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката МФИН

Прилог 3 – Комисије и уговори

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ 2017

Рекапитулација програма