На четвртој седници Комисије  за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Мали Зворник, дана 16.11.2018. године у 10 часова у сали Општинског већа општине Мали Зворник разматран је следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са предходне седнице,
  2. Контролне листе инспекцијских служби,
  3. Разно.