Поводом објављеног чланка под називом „Вучићев бахати функционер“ на порталу „Opozicionar.com“ дана 18.12.2016. године, а којег преносе друштвене мреже, председник општине Мали Зворник, г. Зоран Јевтић је наведеном порталу упутио захтев за објаву демантија.

У прилог демантију, на јавни увид се достављају и износи плата председника општине Мали Зворник у периоду 2008-2016. године

П Р Е Г Л Е Д
ПЛАТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 2008-2016

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ГОД.

МЕСЕЦ

ИЗНОС ДИНАРА

ДАТУМ

СРЕДЊИ КУРС

ИЗНОС

ЕВРА

РОГАН ЈОВО

2008

03/2008

77.121,94

04.04.2008.

80,9351

952,89

 

 

04/2008

78.664,34

05.05.2008.

80,6571

975,29

 

 

05/2008

78.664,34

03.06.2008.

82,6206

952,12

ЛУКИЋ МИЛАН

2008

07/2008

103.491,65

04.08.2008.

70,7065

1.463,68

 

 

08/2008

103.491,65

03.09.2008.

76,5139

1.352,59

 

 

09/2008

107.631,32

06.10.2008.

77,6504

1.386,10

ТОДОРОВИЋ МИЛАН

2009

06/2009

107.228,20

10.07.2009.

92,8176

1.155,26

 

 

07/2009

107.228,20

07.08.2009

93,3499

1.148,67

 

 

08/2009

107.228,20

08.09.2009.

93,2521

1.149,87

ЛАЗИЋ МИОДРАГ

2010

06/2010

98.607,08

16.07.2010.

104,6835

941,95

 

 

07/2010

97.303,91

16.08.2010.

104,6809

929,53

 

 

08/2010

96.435,12

15.09.2010.

105,3658

915,24

 ЛАЗИЋ МИОДРАГ

2011

06/2011

111.751,63

15.07.2011.

102,9571

1.085,42

 

 

07/2011

111.751,63

15.08.2011.

101,8009

1.097,75

 

 

08/2011

109.963,13

15.09.2011.

100,8027

1.090,87

 ЛАЗИЋ МИОДРАГ

2012

06/2012

117.364,54

16.07.2012.

115,3728

1.017,26

 

 

07/2012

119.489,31

15.08.2012.

117,0407

1.020,92

 

 

08/2012

119.489,31

17.09.2012.

116,3623

1.026,87

 ЛАЗИЋ МИОДРАГ

2013

06/2013

124.749,81

15.07.2013.

113,7597

1.096,61

 

 

07/2013

124.749,81

15.08.2013.

113,8883

1.095,37

 

 

08/2013

124.749,81

16.09.2013.

114,7840

1.086,82

БОГИЋЕВИЋ ДРАГАН

2014

06/2014

105.980,98

15.07.2014.

116,3215

911,10

 

 

07/2014

105.980,98

15.08.2014.

117,4033

902,71

 

 

08/2014

105.980,98

15.09.2014.

119,0301

890,37

ЈЕВТИЋ ЗОРАН

2015

06/2015

85.539,09

15.07.2015.

120,1451

711,96

 

 

07/2015

85.539,09

17.08.2015.

120,0381

712,30

 

 

08/2015

85.539,09

15.09.2015.

120,3827

710,56

 ЈЕВТИЋ ЗОРАН

2016

06/2016

85.878,53

15.07.2016.

123,2948

696,53

 

 

07/2016

85.878,53

15.08.2016.

123,2716

696,66

 

 

08/2016

85.878,53

15.09.2016.

123,1655

697,26

 

НАПОМЕНА: Средњи курс је узет на дан исплате од другог дела зараде.

Мали Зворник,
19.12.2016. године                                   СЛУЖБА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

У захтеву за објаву демантија стоји:

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-2408/1
Дана:19
.12.2016.
МАЛИ ЗВОРНИК

                                        -ОПОЗИЦИОНАР – Независни опозициони интернет портал

Предмет: Тражење демантија на текст објављен на вашем интернет порталу
                  
 „Опозиционар“ под називом „Вучићев бахати функционер“

Поштовани,

                У вашем тексту од 18.12.2016. године пише, између осталог, да је председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, сам себи повећао плату и тиме постао један од најбахатијих Вучићевих функционера, о чему сведочи и приложен документ.

                Да сте боље гледали документ који сте послали као доказ, видели би да је седница СО тек заказана за 22.12.2016. године и да Одлука још није ни донета.

                Ја сам и пре објављивања вашег текста 18.12.2016. године, већ 16.12.2016. године, број 06-2408 упутио Захтев, Председнику СО, Секретару СО и Председнику Комисије за избор, именовања и друштвена признања, да због мера штедње које се спроводе у Републици Србији, па и у нашој општини, тражим да се тачка бр.10  СКИНЕ са дневног реда, са редовне седнице СО Мали Зворник, заказане за 22.12.2016.године. Такође из истог разлога тражим од Комисије за избор, именовања и друштвена признања да своју Одлуку о изменама и допунама одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник, донету на седници дана 12.12.2016. стави ВАН СНАГЕ.

                Молим да ми се према Закону о информисању објави деманти уз извињење, као да ме о месту и времену објављивања демантија писмено обавестите, јер ми је на овај начин нанета огромна штета.

Прилог: Захтев, број 06 – 2408 од 16.12.2016.године

С поштовањем
Председник општине
Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства

У прилогу се налази и Захтев, број 06 – 2408 од 16.12.2016.године за скидање тачке са дневног реда, као и докази о достављању демантија наведеном порталу и тражења објаве уз извињење.

Прилози:

  1. Захтев за деманти
  2. Захтев са скидање тачке са дневног реда
  3. Доказ о достављању захтева за деманти
  4. Табеларни преглед плата председника општине Мали Зворник од 2008. до 2016. године