Комплетни материјали су у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављени на интернет страници општине Мали Зворник, и то за следеће тачке Дневног реда: