Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1314
Дана, 08.07.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК

                    На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима (“Сл.гласник РС “, број 129/07), члана 31.  Статута општине Мали Зворник (“Сл. лист општине Мали Зворнк“, број 21/18) и члана 7. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (“Сл. лист општине Мали Зворник“, број 4/19),

С А З И В А М

КОНСТИТУТИВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 19. АВГУСТ (СРЕДА) 2020. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.


За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :    

 1. ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА.
 3. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА.
 4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА.
 5. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ ИЗАБРАНИХ ОДБОРНИКА.
 6. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 8. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.
 10. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ  И  ПРОПИСЕ.
 11. ИЗБОР МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА.
 13. РАЗНО.

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон  471-957. 

Напомена: У прилогу Позива са материјалом за конститутивну седницу достављамо Вам Статут општине Мали Зворник, Пословник Скупштине општине Мали Зворник, Уверење о избору за одборника Скупштине општине Мали Зворник и образац Обавештења Агенције за борбу против корупције. Потребно је да попуњен образац Обавештења Агенције за борбу против корупције доставите скупштинској служби на конститутивној седници Скупштине општине Мали Зворник.

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА
                                                                                                                                                                             Радован Тадић, с.р.