Општина Мали Зворник ослободиће од плаћања накнаде за прикључење на мрежу система даљинског грејања власнике стамбених и пословних простора који се топлотном енергијом снабдевају са заједничке подстанице, уколико захтев за прикључење на топловодну мрежу поднесу до 20. септембра текуће године.

Наведени рок одређен је како би радови на прикључењу нових корисника могли да буду обављени пре припрема за почетак грејне сезоне.

Они који остваре право на бесплатно прикључење на топловод биће ослобођени плаћања накнаде за прикључак и платиће само трошкове изведених радова, у складу са ценовником, према броју радних сати, као и утрошени материјал, мерење и регулацију потрошње.

Одлуку о томе донела је Скупштина општине Мали Зворник на редовној 18. седници, уз измену да су сви корисници који остваре право на бесплатан прикључак на топловод дужни да остану обвезници, односно корисници услуге грејања најмање 24 месеца и да је Јавно комунално предузеће „Дрина“ задужено да утврди могућности и услове за прикључење на топловодну мрежу у 2023. години приватних кућа и локала, који би се снабдевали топлотном енергијом преко сопствене подстанице, будући да за то у текућој години не постоје технички и финансијски услови.

Наведене измене одлуке које отварају пут за стварање услова за прикључење на топловодну мрежу у следећој години објеката правних и физиких лица који нису корисници грејања усвојене су на предлог председника општине, Зорана Јевтића, који је поводом тога рекао да је циљ локалне самоуправе да прикључак на топловод буде доступан што већем броју корисника.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић