За субвенције у области пољопривреде у текућој години општина Мали Зворник издвојила је из буџета око 15.000.000 динара.

Укупно 83 уговора о коришћењу наведених подстицајних средстава потписана су са власницима пољопривредних газдинствава са подручја општине, у понедељак, 06. децембра.

Највећи део буџета за пољопривреду, у складу са интересовањем и захтевима корисника, у износу од око 12.500.000 динара, усмерен је за суфинансирање набавке физичке имовине, за куповину пољопривредних машина, пластеника, система за заливање, за пчеларство, набавку приплодне стоке, аква култура, садног материјала и сл.

За развој сеоског туризма додељено је 2.140.000 динара, на име изградње и опремања објеката у сеоским туристичким домаћинствима.

За подстицаје за премије осигурања усева и расадника издвојено је 140.000 динара, док је на име подстицаја за вештачко осемењавање дато око 20.000 динара.

Средства опредељена за кредитну подршку, у износу од 200.000 динара, остала су нерасподељена, будући да није било захтева за ову врсту субвенција, кроз коју општина финансира ефективну камату при кредитном задуживању пољопривредника.

За прераду на газдинству нису додељена средства, јер су једина 2 поднета захтева одбачена, због неиспуњавања прописаних услова.

Неутрошено је остало 100.000 динара предвиђених за одлазак пољопривредника на традиционални Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду, који није организован ове године због епидемијске ситуације.

У оквиру буџета за пољопривреду, општина је у текућој години определила и око 60.000.000 динара за развој руралне инфраструктуре, на име финансирања уређења путева, јавне расвете, водовода, као и за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, док је 1.000.000 динара опредељено за набавку противградних ракета.

Мирјана Живановић (49), из Велике Реке, која је међу овогодишњим корисницима субвенција, добила је од општине 40.000 динара за унапређење пчеларства, на име куповине кошница и 10 килограма сатне основе.

Она је навела да је и ранијих година користила општинске субвенције намењене пољопривредницима.

Подршку за унапређење пчеларства користила је у протекле две године, док је пре тога уз помоћ општине купила фрезу и плуг.

Она је захвалила локалној самоуправи на подстицајима које даје пољопривредницима.

Мирјана се са својом породицом већ 4 године бави пчеларством и има 55 кошница.

Обрађује око 100 ари земље.

На површини од око 60 ари узгаја малине, док је преосталих 40 ари под купином.

Млади Георгије Петровић (25), из Доње Борине, добио је од општине Мали Зворник 249.042 динара за куповину ротационе косе, тракторске фрезе и плугова, за обраду око 4 хектара имања, на којем узгаја кукуруз и соју за сопствене потребе.

Трочлана породица Петровић на свом поседу бави се и сточарством.

Тренутно имају око 20 оваца, а намера им је да ускоро повећају број грла.

Милисав Вучетић (63) из Амајића, са супругом Драгицом Вучетић, на свом имању бави се сеоским туризмом и за потребе унапређења делатности од локалне самоуправе добио је 140.000 динара.

Он је, такође, веома захвалан општини на подстицају који је остварио.

Добијену субвенцију утрошиће за побољшање услова за бављење сеоским туризмом и повећање смештајних капацитета.

Тренутно располаже са 5 кревета у постојећем објекту, а намера му је да изгради нови објекат на обали језера, са још 4 или 5 кревета.

Породица Вучетић је зачетник сеоског туризма у општини Мали Зворник и својим позитивним искуством, примером и визијом у овој области утицала је на многе Малозворничане да почну да се баве делатностима у сеоском туризму.

Према речима овог домаћина, на свом сеоском туристичком домаћинству, планира да се бави и припремом хране за госте, а можда и кетерингом.

Томислав Томић (78), пчелар из Малог Зворника, добио је субвенцију од 150.000 динара за набавку нових кошница и замену дотрајалих кровова и делова кошница који су временом иструлили.

 Томић на свом газдинству, заједно са сином, има 190 кошница, а почео је са свега 10.

Пчеларством се бави од давне 1973. године.

Већ дуги низ година, Томић је на челу Пчеларског удружења „Матица“, које редовно организује едукације за пчеларе и одласке на сајмове пчеларства, те брине о планирању садње и сетве медоносног биља.

Он је навео да при удружењу ради и Дебатни клуб пчелара, који у претходне две године није функционисао због епидемијске ситуације.

Томић је у име свих пчелара захвалио локалној самоуправи на подршци коју пружа унапређењу пчеларства у општини.

Друштво пчелара у Малом Зворнику основано је априла 1980. године.

Према подацима до којих је Томић дошао, у то време 250 домаћинстава у општини бавило се пчеларством и имало око 4,5 хиљада кошница.

У годинама које су уследиле пчеларство у малозворничкој општини наставило је да се развија и многи пчелари значајно су напредовали у овој делатности, имају више од 100 кошница и селе своја пчелиња друштва на пашу ван територије општине, у друга места у Србији.

Према његовим речима, на територији месне заједнице Радаљ има највише кошница, између 2000 и 3000, што се, како је рекао, сматра преоптерећењем подручја.

Томић је навео и то да су пчелиње паше у последње време оскудне, јер су многе медоносне биљке нестале због неконтролисане употребе пестицида у пољопривреди, истакавши да локална самоуправа, у сарадњи са удружењима пчелара, на подручју општине настоји да ублажи овај проблем издвајањем средстава за набавку и садњу медоносног биља.

Љиљана Ристановић