Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 14.12.2022. године, донела је Одлуку о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2022/2023. годину

На основу расписаног Конкурса за доделу укупно двадесет стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2022/2023. годину и то за петнаест студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, право на сипендију остварили су следећи студенти:

 1. Маја Поповић из Малог Зворника, Филолошки факултет у Београду-72,96 бодова
 2. Александар Петровић из Радаља, Медицински факултет у Новом Саду- 69,78 бодова
 3. Јелена Секулић из Доње Борине, Медицински факултет у Новом Саду- 68,5 бодова
 4. Александар Катановић из Малог Зворника, Правни факултет у Београду- 67,42 бодова
 5. Валентина Јевтић из Малог Зворника, Факултет техничких наука у Новом Саду- 66,4 бодова
 6. Петар Николић из Радаља, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу-65,2 бодова
 7. Душанка Игњатовић из Брасине, Факултет техничких наука у Новом Саду- 63,46 бодова.

Конкурсом је била предвиђена стипендија и за пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија, те су право на стипендију остварили:

 1. Љубица Перић из Малог Зворника, Архитектонски факултет у Београду-71,76 бодова
 2. Иван Милић из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду – 71,7 бодова
 3. Теодора Лазић из Малог Зворника, Академија струковних студија у Београду-Висока здравствена школа- 65,02 бодова
 4. Алекса Кузмановић из Брасине, Факултет техничких наука у Новом Саду-64,6 бодова
 5. Марија Којић из Доње Борине, Академија струковних студија у Београду-Висока здравствена школа- 61,3 бодова. 

Председник комисије
 Биљана Спасеновић, с.р.

Опширније у Одлуци: Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2022/2023. годину