Mali Zvornik, 07.04.2020. godine

Obaveštavaju se lica koja se brinu o osobama kompromitovanog zdravstvenog stanja (nepokretne i slabo pokretne osobe, lica sa posebnim potrebama i sl.) da zahtev za dobijanje dozvole za kretanje tokom trajanja policijskog časa u cilju pružanja neophodne pomoći ovim osobama mogu podneti Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik preko dežurnog kontakt centra na adresu elektronske pošte: stabmalizvornik@gmail.com

Zahtev se podnosi u slobodnoj formi, a uz isti se obavezno podnosi i neophodna medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje stanje osobe kojoj je potrebna pomoć. U zahtevu je potrebno navesti ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj i broj telefona osobe koja pruža pomoć i iste te podatke za osobu kojoj se pomoć pruža.

Opravdanost zahteva, shodno instrukciji, najpre će vršiti nadležna Opštinska uprava, koje će u slučaju opravdanosti, zahtev proslediti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će konačno ceniti opravdanost zahteva i izdavati dozvolu za kretanje.

Za sva pojašnjenja procedure zainteresovanim licima pored već navedene mejl adrese na raspolaganju je i broj telefona: 015/7-195-196 radnim danima od 07 do 15 i vikendom od 07 do 12 časova.