03/06/2015

У оквиру едукативне кампање за основце у Подрињу о климатским променама и природном хазарду радионице за ученике на ове теме половином маја одржане су у Крупњу и малозворничком селу Велика Река. Након 170 ученика у Љубовији и Радаљу, који су половином априла учествовали на сличним радионицама, прилику да прошире своја знања у овој области, у другом кругу кампање, имало је још толико ученика Основне школе „Крупањ“ у Крупњу и Основне школе“Никола Тесла“ у Великој Реци. 

Ученицима је на сликовит начин, уз помоћ занимљивих видео материјала, презентована појава климатских промена и природног хазарда и њхова међусобна веза. Осим о климатским променама и природном хазарду, на радионицама било је речи и о могућностима смањења загађења и емисије штетних гасова, као важних предуслова за ублажавање климатских промена. Анонимне анкете спроведене међу ученицима након радионица показале су да ученици имају задовољавајући ниво знања у овој области.

После успешно одржаних радионица о климатским променама и природном хазарду, за ученике у Малом Зворнику крајем маја одржана је и радионица на тему „Имам право да знам“, посвећена Архуској конвенцији, односно праву грађана на информисање о питањима која се тичу животне стредине, учешћу јавности у одлучивању о питаниима заштите животне средине и правној заштити када су преходна два права нарушена. Едукатори су интересантном презентацијом успели да ученицима приближе и појасне ову, наизглед, тешку тему, па су резутати анкете о усвојеном знању на крају радионице такође били веома добри.
Циљ едукативне кампање којом је обухваћено око 400 ученика у пет основних школа у Подрињу је подизање свести деце о питањима која се тичу животне средине.