Данас је одржан други састанак Комисије за координацију инспекцијског надзора са следећим дневним редом:

1.      Усвајање записника са претходне седнице,

2.      Извештај о раду инспекцисјких служби из општине Мали Зворник,

3.      Разно.

Комисија је разматрала и општи образац Записника о инспекцијском надзору, ради једнообразног коришћења од стране инспектора, усагласила текст обрасца и једногласно усвојила исти и донела одлуку да се он достави општинским инспекторима и објави на званичној интернет страници општине Мали Зворник.