Општина Мали Зворник у 2022. години добиће од Министарства рударства и енергетике Републике Србије 10.500.000 динара за повећање енергетске ефикасности стамбених зграда, приватних кућа и станова, у оквиру реализације националног циља смањења потрошње електричне и топлотне енергије.

Локална самоуправа обезбедила је у сопственом буџету 4.500.000 динара за суфинансирање наведених активности.

У 2021. години Република Србија и општина Мали Зворник обезбедиле су по 7.000.000 динара за унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката, укупно 14.000.000 милиона динара, захваљујући чему је 49 домаћинстава у општини Мали Зворник добило подршку за неку од 6 мера подршке у наведеној области које је прописало надлежно министарство.

За разлику од прошле године, општина је овог пута, приликом потраживања средстава од министарства, обухватила и стамбене зграде, односно стамбене јединице у зградама и обезбедила субвенције и за ову категорију објеката.

У локалној самоуправи наводе да ће јави позив за доделу средстава за побољшање енергетске ефикасности на стамбеним објектима у 2022. години, за кориснике и извођаче радова, бити расписан у ускоро, о чему ће грађани бити благовремено обавештени, путем средстава информисања.

Малозворничани су у прошлој години користили 3 од понуђених 6 врста субвенција у овој области.

За изолацију спољних зидова определило се 6 власника породичних кућа, за замену столарије 31, док је субвенције за инсталирање нових котлова за грејање на пелет, брикет или дрвну сечку користило 12 власника кућа.

Утрошено је око 4.000.000 динара, док ће преостали обезбеђени износ остао неутрошен, услед недовољног интересовања грађана за субвенције.

Преко субвенција за унапређење енергетске ефикасности породичних кућа, општина суфинансира до 50 посто прихватљивих трошкова за радове и утрошене материјале, док су корисници субвенција дужни да обезбеде остатак средстава.

За извођење радова пријавило се укупно 7 предузећа са подручја Мачванског округа, који се баве неком од делатности у области поменутих субвенционисаних мера.

Сарадник у Општинској управи Мали Зворник, Александра Зекић, мастер инжењер грађевинарства, објаснила је да постављање термичке изолације спољних зидова, крова и таваница на стамбеним објектима не подразумева посебан дизајн фасада и радове на појединачним етажама стамбених објеката.

Замена столарије подразумева замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима, док трећа мера укључује набавку и инсталацију котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку или пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте.

За преостале 2 врсте субвенција, које укључују набавку и уградњу топлотних пумпи за породичне стамбене објекте, као и набавку и инсталацију соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима, у 2021. години није било заинтересованих.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић