17.октобра 2017. године

Општина Мали Зворник до 19. октобра домаћин је петодневног научно – истраживачког кампа, посвећеног промоцији еколошки прихватљивих решења за ревитализацију водних токова. Учесници кампа су студенти географије, примењене екологије и заштите животне средине, који у сарадњи са стручњацима у овим областима, на локацијама Велике Реке раде на развијању примењивих техника за унапређење еколошког стања речног корита.

Одржавање кампа омогућила је Општина Мали Зворник, у оквиру пројекта “Зелене технологије ревитализације водотокова”, с циљем давања доприноса очувању и унапређењу водних ресурса у сливу реке Дрине.

Пројекат током октобра и новембра реализује удружење “Еко Дрина”, у сарадњи са Омладинско – еколошким удружењем “Наша Љубовија” из Љубовије, а финансира Министарство заштите животне средине Републике Србије.

Циљ пројекта јесте промовисање еколошког приступа у ревитализацији акватичког екосистема, која подразумева обнављање еколошке равнотеже и успостављање еколошких функција у деградираном водотоку.

Главне активности усмерене су на едукацију о техникама екоремедијације површинских токова и промоцију оваквог приступа, с циљем његовог интегрисања у развојне планове на локалу, везане за решавање проблема на деградираним водотоковима. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2017/2017-10-17_eko_kamp/{/gallery}