Акционарско друштво “Електромрежа Србије”, Регионални центар одржавања Београд, обавештава власнике и кориснике непокретности чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 kV на територији општине Мали Зворник, односно у близини и испод фазних проводника, да ће од  фебруара текуће године почети радови на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и његовом проширењу.

Према обавештењу из “Електромрежа Србије” А.Д. власници, односно корисници парцела, имају обавезу да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла. Такође, у складу са Законом о енергетици, техничким и другим прописима, власници парцела не смеју да саде растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили њихов рад.

Не поступање у складу са овим обавештењем повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом о енергетици, а за све додатне информације заинтересовани се могу обратити Самосталној служби одржавања ВНВ путем броја телефона 014/294-128, стоји у обавештењу.