Објављено 30.08.2016. године

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1648/2016-01-2
Дана, 14.09.2016.године
Мали Зворник 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ све заинтересоване пословне банке да се продужава рок за давање понуде за избор пословне банке у програму реализације – пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака до 21.09.2016.године.

Јавни позив је расписан и објављен на сајту општине Мали Зворник  www.malizvornik.rs,  дана 30.09.2016.године.

Рок за подношење понуда се продужава на захтев заинтересованости пословних банака, а због административно-техничких тешкоћа код прибављања тражене документације по јавном позиву.

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
                                            ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
                                                         Драгослав Обрадовић, с.р.

Јавни позив и потребни обрасци>>>