Мали Зворник, 08.08.2018. године 

Локална управа добила новог начелника, заменика начелника и интерног ревизора. Ускоро следи избор буџетског инспектора општине!

Општинско веће Мали Зворник на седници одржаној 02. августа ове године за начелника општинске управе у Малом Зворнику поставило је Маризелу Андрић, дипломирану правницу из Малог Зворника, а за заменика начелника Милицу Живановић, дипломирану правницу из Радаља. 

Први пут од оснивања општине, локална управа недавно је добила и интерног ревизора, чије ће послове обављати Милош Спасеновић, мастер правник из Доње Трешнице, док запослење буџетског инспектора тек предстоји. 

Поводом наведених новина у раду општинске управе огласио се председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, наводећи да је локална управа најновијим постављењима, увођењем нових радних места и ангажовањем нових лица значајно освежила и ојачала свој тим. 

„У питању су млади људи, на почетку својих каријера, пуни нове енергије, ентузијазма, воље и жеље да раде. Надам се да ће и те чињенице, поред њихове стручности и других квалитетних особина, утицати на добре резултате у раду општине у будућности. Сматрам да смо на овај начин направили велики корак напред и веома освежили и ојачали наш тим“, рекао је Јевтић. 

Нови начелник и заменик начелника Општинске управе Мали Зворник, као и интерни ревизор, изабрани су на јавном конкурсу, спроведеном у јулу текуће године. На наведене положаје начелник и заменик начелника локалне управе постављени су на мандатни период од пет година, док је интерни ревизор запослен у управи на неодређено време. 

Према Јевтићевим речима, нови начелник и заменик начелника Општинске управе Мали Зворник постављени су по одласку лица која су претходно била на наведеним положајима, тачније након оставке бивше начелнице Вање Благојевић, односно пензионисања заменице начелнице Гордане Василић. 

Он је објаснио да је интерни ревизор ново извршилачко радно место при општинској управи, које је установљено као посебна организациона јединица, формирана по први пут од оснивања општине Мали Зворник, у циљу ефикаснијег рада општине, те да ће, на сличан начин, ускоро бити формирана и буџетска инспекција. 

„Потреба за пословима интерне ревизије при општинској управи одавно постоји, а посебно у последње време, откада су у примени бројне нове процедуре. Новоформирано радно место имаће улогу коректива и помоћи ће нам да на време уочимо и отклонимо евентуалне недостатке у раду“, објаснио је Јевтић. 

Он је закључио да ће сличну улогу имати и буџетски инспектор, чији избор је планиран у скорије време, с тим што ће његов рад, како је истакао, бити усмерен искључиво на контролу финансија. 

Љиљана Ристановић