Мали Зворник, 10.04.2020. године 

Општина Мали Зворник подржала је пројектну идеју чији је циљ да реку Дрину учини пловном од Саве до Каракаја у Зворнику (РС – БиХ) и трајно реши проблем поплава на овом подручју. 

Она је једна од потписница Меморандума о разумевању локалних заједница у доњем току Дрине, који је, у циљу реализације поменуте идеје, почетком марта ове године потписан и од стране града Лозница и општине Богатић у Србији, те градова Зворник и Бијељина у Републици Српској. 

Пројектни предлог „Дрина пловна од Саве до Каракаја у Зворнику, покретач уређења водног режима у доњем току, развоја и интеграционих процеса Републике Српске и Републике Србије“ креирали су стручњаци Јавног предузећа „Воде Српске“ и Института за воде из Бијељине, док ће у разраду студије на ову тему бити укључен и Институт „Јарослав Черни“ из Београда. 

Носилац иницијативе је Душан Козић, представник Друштва са ограниченом одговорношћу „Прво гасно друштво“ из Зворника (РС – БиХ). 

Према речима председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, реализација наведеног пројектног предлога допринела би остваривању сложене циљне структуре, а главни очекивани ефекти тичу се заштите од вода и уређења водних режима. 

Јевтић је појаснио да то подразумева заштиту од великих вода и од деградације пољопривредног и осталог земљишта, стабилизацију главног речног корита, уређење деградираних обала и простора у речној долини, као и одржавање речних корита, применом принципа одрживог управљања речним наносом. 

Пројекат веома доприноси и јачању привредних и саобраћајних капацитета, достизању социјалних циљева развоја локалних заједница и читаве регије, као и јачању туристичких и свих осталих капацитета, што су, како је рекао, такође битни разлози због којих је општина Мали Зворник одлучила да подржи ову иницијативу. 

Осим поменутих општина и градова, чији су челници подржали наведени пројектни предлог, интересовање за реализацију идеје изградње пловног пута на Дрини, од Саве до Каракаја у Зворнику (РС – БиХ), исказала је и фирма „Алумина“ из Каракаја. 

Љиљана Ристановић