У Службеном листу Општине Мали Зворник бр 03/15 од 02.06.2015. године објављен је Правилник о начину расподеле и обрачуну топлотне енергије и услуга, где услед техничких разлога нису биле разумљиве све мерне јединице. Овом приликом објављујемо исправан Правилник.

Правилник о начину расподеле и обрачуну топлотне енергије и услуга>>>