У месној заједници Доња Трешница у току је изградња моста на реци Борањи, недалеко од места на којем је раније постојао мост, који је услед бујичних поплава више пута рушен и обнављан.

Изградњу објекта финансира локална самоуправа, која је за ову намену из буџета општине издвојила 45.472.099,80 динара, са ПДВ-ом.

У оквиру главних радова изграђена је бетонска конструкција моста, дужине 21 метар и укупне ширине 8.40 метара, са коловозом широким 6 метара и две пешачке стазе од по 1.20 метара.

Предвиђена је и израда регулације корита реке Борање, у дужини од по 50 метара узводно и низводно од моста.

Радови укључују чишћење терена, геодетско обележавање тачака и снимање изведених објеката, копање и насипање терена, те уградњу шљунчано – пешчане подлоге и камене облоге.

Завршетак изградње моста могућ је знатно пре званичног рока, 01. августа текуће године, будући да су већ сада радови при крају.

Извођач изградње моста на реци Борањи у Доњој Трешници је група понуђача коју чине 4 предузећа, „Екстра – ауто транспорт“ доо из Врбаса, „Freyssinet Srbija” Београд – Нови Београд, „Хидроградња – инжењеринг“ доо из Чучуга и „Брицкен“ доо из Новог Сада.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић