Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре заједно са Општином Мали Зворник оглашава Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови мост) и изградњу и реконструкцију саобраћајне и друге инфраструктуре у функцији граничног прелаза, одржаће се од 11. до 17. октобра 2022. године, у згради Општинске управе Мали Зворник,  улица Краља Петра I бр. 38, у канцеларији број 24, на првом спрату, као и на званичној интернет страници општине Мали Зворник (www.malizvornik.ls.gov.rs).

Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Шида, а наручилац и инвеститор је Републичка дирекција за имовину Републике Србије.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о Урбанистичком пројекту, заинтересованим физичким и правним лицима, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова.

Позивамо сва заинтересована физичка и правна лица да током јавне презентације изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38, у току трајања јавне презентације, закључно са 17.10.2022. године.

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови мост) и изградњу и реконструкцију саобраћајне и друге инфраструктуре у функцији граничног прелаза, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Јавни оглас

Текстуални део Урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови мост) и изградњу и реконструкцију саобраћајне и друге инфраструктуре у функцији граничног прелаза