Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 – 83
Дана: 16.01.2015. године
Мали Зворник 

 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

 

       Све заинтересоване грађане позивамо да дана 22.01.2015. године, у 11 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38. Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Предлог Одлуке о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годину. 

       Наведен акт може се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                              Боривоје Радић дип.ек.с.р.