Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj.06 – 2160
Dana: 16.12.2014. godine
Mali Zvornik

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

 

       Sve zainteresovane građane pozivamo da dana 19.12.2014. godine, u 14 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br 38, Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

  1. Predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2015. godinu i >>>
  2. Izveštaj o radu akreditovane Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica za period 01.11.2013. – 01.11.2014. godine. >>>

       Navedeni akti mogu se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs

 

                                                    PREDSEDNIK
                                            SKUPŠTINE OPŠTINE
                                         Borivoje Radić dip.ek.s.r.